+38(044) 206 72 73 горячая линия
Сегодня: 25 Апреля 2013 г. На улице:
Русский  Українською  English 
КАК И ГДЕ КУПИТЬ СПРАВКУ В МОСКВЕ
Официальные обращения АТКУ
Экспертная оценка
Общественная деятельность

Совет ассоциации

Выдержка из устава ассоциации:

8.3. Рада Асоціації є вищим органом управління Асоціації в період між проведенням Загальних зборів. До складу Ради Асоціації входять Голова Асоціації та інші члени Асоціації. Головою Ради Асоціації є Голова Асоціації.
8.3.1. Рада Асоціації обирається Загальними зборами терміном на п’ять років.
8.3.2. Рада Асоціації може виконувати від імені Асоціації будь які дії, за винятком тих, що відносяться до компетенції Загальних зборів, Генерального Директора чи інших органів Асоціації.
8.3.3. До компетенції Ради Асоціації відноситься зокрема:
а) реалізація завдань Асоціації, визначених Статутом Асоціації;
б) визначення конкретних напрямків діяльності Асоціації в період між Загальними зборами;
в) прийняття рішення про прийняття в асоційовані члени та припинення асоційованого членства в Асоціації;
г) визначення розміру членських внесків для асоційованих членів, порядку та строків їх сплати;
д) затвердження внутрішніх нормативних актів Асоціації, що відносяться до її компетенції;
е) роз`яснення своїх рішень та контроль за їх виконанням;
є) підготовка матеріалів для проведення Загальних зборів;
ж) контроль за роботою Генерального Директора Асоціації, розгляд доповідей та матеріалів, поданих Генеральним Директором Асоціації;
з) затвердження та зміна статей доходів та витрат бюджету в межах затвердженого бюджету;
і) визначення у випадках, передбачених документами Асоціації, розміру і порядку сплати цільових членських внесків членів Асоціації.
ї) затвердження кандидатури виконуючого обов’язки Генерального Директора Асоціації, поданої Головою Асоціації, та звільнення виконуючого обов’язки Генерального Директора Асоціації.
й) затвердження проектів, спрямованих на отримання грантів, технічної допомоги, тощо;
к) створення тимчасових та постійних комісій для дослідження та розв‘язання проблем, пов‘язаних з виконанням статутних завдань Асоціації;
л) виконання інших завдань, відповідно до цього Статуту.
8.3.4. Засідання Ради Асоціації правомочне, якщо на ньому присутні Голова Асоціації та більшість членів Ради Асоціації. Рішення приймаються більшістю голосів від загального складу Ради Асоціації. У випадку рівної кількості голосів голос Голови Асоціації є вирішальним.
В разі неможливості бути присутнім на засіданні Ради Асоціації, член Ради Асоціації зобов‘язаний делегувати свій голос Голові Асоціації або іншому члену Ради Асоціації.
Якщо до складу Ради Асоціації входить лише Голова Асоціації, то він приймає всі рішення одноособово.
8.3.5. Члени Ради Асоціації (крім Голови Асоціації) не можуть бути членами інших органів управління.
 У випадку залучення їх до участі у інших органах управління асоціації вони  здійснюють свої обов`язки на громадських засадах.
8.3.6. На засіданнях Ради Асоціації має бути присутній Голова асоціації.
8.3.7. Головуючим при веденні засідань і організації підготовки рішень Ради Асоціації є Голова Асоціації

Версия для печати
Централизованное отопление
Автономное газовое отопление
Автономное электроотопление
Когенерация (солома, отходы)
Тепловые насосы
Утепление зданий