+38(044) 206 72 73 гаряча лінія
Сьогодні: 19 Червня 2013 р. На вулиці:
Русский  Українською  English 
КАК И ГДЕ КУПИТЬ СПРАВКУ В МОСКВЕ
Офіційне звернення АТКУ
Експертна оцінка
Суспільна діяльність

Загальні збори

Витяг зі статуту асоціації:
8.2. Загальні збори є вищим органом Асоціації. До складу Загальних зборів входять усі члени Асоціації. Загальні збори проводяться не рідше одного разу на рік. Скликання зборів належить до компетенції Ради Асоціації.
8.2.1. Загальні збори повноважні, якщо на них присутні представники більше половини членів Асоціації.
8.2.2. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані з ініціативи 2/3 від усіх членів Асоціації, або з ініціативи Голови Асоціації або Ради Асоціації. Питання про скликання позачергових Загальних Зборів може ставити Ревізійна Комісія.
8.2.3. Для участі в роботі Загальних зборів кожний член Асоціації направляє уповноваженого представника з належним чином оформленим дорученням або засвідченою копією наказу, іншого документу про призначення представника керівником.
8.2.4. До виняткової компетенції Загальних зборів відносяться:
а) затвердження: результатів діяльності Асоціації за звітний період,
б) звітів Ради Асоціації,
в) Генерального Директора,
г) інших органів Асоціації;
д) затвердження планів діяльності Асоціації;
е) прийняття в Асоціацію нових дійсних членів;
ж) затвердження рішень про виключення з дійсних членів з Асоціації;
з) затвердження Статуту, внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації;
і) визначення розміру членських внесків для дійсних членів, порядку та строків їх сплати;
к) затвердження основних напрямків діяльності на рік, Загального річного бюджету Асоціації, а також прийняття рішень стосовно використання майна Асоціації;
л) обрання Ради Асоціації, Голови Асоціації, Ревізійної Комісії;
м) призначення Генерального Директора Асоціації;
н) прийняття рішення про заснування, або участь в заснуванні, інших неприбуткових організацій, юридичних осіб, створення представництв, філій, в тому числі за межами України, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
п) прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації.
8.2.5. Для прийняття рішень з питань, визначених підпунктами е), ж), з), п) п.8.2.4. необхідне позитивне голосування 2/3 представників членів Асоціації, що беруть участь у Загальних зборах. З усіх інших питань рішення на Загальних зборах вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх членів Асоціації, що мають право голосувати по цьому питанню.
8.2.6. Рішення з підпунктів а), д), і) п.8.2.4. можуть бути прийняті методом опитування членів Асоціації. При цьому, Рада Асоціації направляє в письмовій формі запит члену Асоціації з викладенням питання, запропонованого до голосування. Такі запити повинні бути направлені всім членам Асоціації. Рішення вважається прийнятим, якщо більше половини членів Асоціації в письмовій формі дали однозначно позитивну відповідь по суті питання.
8.2.7. Вибори Загальними зборами персонального складу органів Асоціації проводяться відповідно до умов цього Статуту. Якщо в результаті проведення голосування по персональному складу цих органів не буде обрано необхідну кількість їх членів, то обраними вважаються ті кандидати, які набрали відносну більшість голосів.
8.2.8. Члени Асоціації, стосовно яких прийнято рішення про припинення їх членства, не мають права брати участь у голосуванні на Загальних зборах.
8.3. Рада Асоціації є вищим органом управління Асоціації в період між проведенням Загальних зборів. До складу Ради Асоціації входять Голова Асоціації та інші члени Асоціації. Головою Ради Асоціації є Голова Асоціації.
8.3.1. Рада Асоціації обирається Загальними зборами терміном на п’ять років.
8.3.2. Рада Асоціації може виконувати від імені Асоціації будь які дії, за винятком тих, що відносяться до компетенції Загальних зборів, Генерального Директора чи інших органів Асоціації.

Версія для друку
Централізоване опалення
Автономне газове опалення
Автономне електроопалення
Когенерація(солома, відходи)
Теплові насоси
Утеплення будівель