+38(044) 206 72 73 гаряча лінія
Сьогодні: 19 Червня 2013 р. На вулиці:
Русский  Українською  English 
КАК И ГДЕ КУПИТЬ СПРАВКУ В МОСКВЕ
Офіційне звернення АТКУ
Експертна оцінка
Суспільна діяльність

Генеральний директор

Витяг зі статуту асоціації:

8.5. Виконавчим органом Асоціації, що здійснює поточне управління діяльністю Асоціації, є Генеральний директор.

8.5.1. Генеральний директор Асоціації: без доручення діє від iменi Асоціації; представляє її у відносинах з усіма підприємствами‚ органiзацiями, установами та громадянами; має право першого підпису фінансових документів; укладає угоди, контракти, видає доручення; забезпечує господарське використання майна Асоціації; здійснює прийом та звільнення робiтникiв Асоціації; затверджує на посаді та звільняє працiвникiв апарату управління; встановлює розподіл обов’язків; відкриває в банках поточні й iншi рахунки в нацiональнiй та iноземнiй валюті; розробляє та передає на затвердження Ради Асоціації і Загальних зборів проекти штатного розкладу та кошторису адміністративно-господарських видатків; затверджує положення та iншi внутрiшнi акти‚ що регулюють дiяльнiсть Асоціації; затверджує правила внутрішнього розпорядку Асоціації та її структурних одиниць; видає накази/розпорядження, виконання яких обов'язкове для всіх працiвникiв Асоціації; організовує виконання рішень Загальних Зборів членів Асоціації та Ради Асоціації; відповідає за правильність ведення бухгалтерського обліку та звiтностi; затверджує баланс Асоціації; забезпечує організацію проведення Загальних зборів та засідань Ради Асоціації; забезпечує облік та щоквартальну звітність про фінансово-господарську діяльність Асоціації; забезпечує залучення коштів міжнародних організацій, установ, за проектами міжнародної допомоги; виконує інші дії‚ що випливають зі статутних завдань Асоціації.
8.5.2. Генеральний директор може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Асоціації на визначений ним термін.
8.5.3. Генеральний директор повинен бути присутнім на всіх засіданнях Ради Асоціації.
8.5.4. Посаду Генерального директора та Голови Асоціації може займати одна і та ж особа.

Риндін Денис Борисович

Генеральний директор АТКУ

01103, м. Київ, вул. Професора Подвисоцького, 10/10, оф. 60
d.ryndin@atku.org.ua


Версія для друку
Централізоване опалення
Автономне газове опалення
Автономне електроопалення
Когенерація(солома, відходи)
Теплові насоси
Утеплення будівель